Nhà Thờ Tin Lành Cẩm Long

Nhà Thờ Tin Lành Cẩm Long

Địa chỉ: Xã Tam Lộc, H. Phú Ninh, (Hộp thư 8, Bưu điện TP.Tam Kỳ)
Điện thoại: (0510) 388-9807
Email:

Quản nhiệm: MsNc Nguyễn Đan Chiêu

098-458-6601, danchieu81@gmail.com

Phụ tá: MsNc Phan Anh Trí

090-662-8280, phanminhtri80@yahoo.com

Hình ảnh

camlong

TÔI MUỐN TIN CHÚA