Nhà Thờ Tin Lành Cây Trường

Địa chỉ: Tổ 3, ấp Ông Chài, xã Cây Trường, H. Bàu Bàng, Bình Dương

Điện thoại: (0650) 358-6025
Email: httlcaytruong@gmail.com

Quản nhiệm: MsNc Bùi Minh Quyền

Số điện thoại: 098-638-7011

Phụ tá: MsNc Nguyễn Đức

Số điện thoại: 097-349-3746

Email: nguyenducta_vpnt@yahoo.com.vn

Hình ảnh

caytruong

TÔI MUỐN TIN CHÚA