Nhà Thờ Tin Lành Dầu Tiếng

Địa chỉ: 12, tổ 19, KP. 5, TT. Dầu Tiếng, H. Dầu Tiếng,Bình Dương

Quản nhiệm: MS Nguyễn Ngọc Thanh

Số điện thoại:098-284-0340

Email: msthanhngoc@yahoo.com

Phụ tá: MsNc Nguyễn A Bên
Số điện thoại: 0164-824-4145
TÔI MUỐN TIN CHÚA