Nhà Thờ Tin Lành Cần Thơ

Địa chỉ: 87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. An Cư, Q. Ninh Kiều
Điện thoại: (0710) 382-1538

Quản nhiệm: MS Lê Hoàng Long

091-533-3903

longhoangle@gmail.com

Phụ tá: MsNc Nguyễn Quốc Khanh

090-796-9510

Phụ tá: MsNc Hà Hữu Nghĩa

093-209-9487

TÔI MUỐN TIN CHÚA