Nhà Thờ Tin Lành Bình Thủy

Địa chỉ: 21/9 Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy
Điện thoại: (0710) 384-1942
Email: httlbinhthuycantho@gmail.com

Quản nhiệm: MS Trần Thành Lợi

098-929-8715

Phụ tá: TĐ Nguyễn Minh Nhựt

0167-762-7000

TÔI MUỐN TIN CHÚA