Nhà Thờ Tin Lành Bình Tân

Địa chỉ: Thôn Bình Nghĩa, xã Bình Tân, H. Bắc Bình, Bình Thuận
Điện thoại: (062) 386-3676

Quản nhiệm: MsNc Trần Nguyễn Thanh Tùng

Số điện thoại:093-747-0306
Email: thanhtung_832004@yahoo.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA