Nan Đề Tội Lỗi P3

Trong tân ước con người được kể là phạm tội với Chúa, khi cuộc sống không đạt đến những tiêu chuẩn thiên định. Tuy nhiên tân ước đi sâu hơn khi tiết lộ rằng, tỗi xuất phát từ bản chất sa ngã của con người. Khiến cho con người trở thành nô lệ cho các thế lực siêu hình, chống nghịch với Đức Chúa Trời và các giới răn của Ngài. Con người vừa là nạn nhân bản ngã suy đồi của chính mình, vừa là nô lệ trong xiềng xích của ma quỷ. Cho nên dù có ý thức mình phạm tội với Chúa nhưng lại không có năng lực chống lại sức cảm dỗ của tội lỗi. Khuynh hướng phạm tội dần dần thay thế cho bản chất trong sáng ban đầu và trở thành quáng tính. Con người phạm tội với Chúa một cách tự nhiên không cảm thấy xấu hổ. Mặc cảm phạm lỗi bị xóa mờ khiến cho con người tưởng rằng mình đang sống một cách bình thường và tự nhiên trong những sai lầm nghiêm trọng, làm tổn hại cho linh hồn.

Vd: trong mười giới răn của Đức Chúa Trời, hai giới răn đầu không được thờ một thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời là chân thần và không được làm bất cứ hình tượng nào và quỳ lạy các hình tượng đó. Ngày nay con người tôn thờ vô số tà thần thay vì tôn thờ Đức Chúa Trời là tạo hóa, tạo dựng muôn loài, kể cả các thần thánh kia. Và con người cũng thờ phượng các hình tượng vô khi bằng gỗ, bằng đá, bằng vàng, bằng ngọc, phạm giới răn của Chúa. Như thế nhưng người ta không hề nghỉ rằng mình phạm tội với Chúa, con người rơi vào một vùng tăm tối tâm linh vô vọng hầu như không sao có thể giải thích được cho họ hiểu. Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Ê-sai viết lên thảm trạng này, con người lên rừng đốn gỗ một phần gỗ dùng để sưởi và đun nấu, phần còn lại đẻo gọt thành một hình tượng để cuối đầu thờ lạy. Ê-sai kết luận như sau, những người ấy không biết và không suy xét, vì mắt họ đã nhắm lại để họ đừng thấy, lòng họ lấp đi để đừng hiểu. Trong bọn họ chẳng ai suy đi nghỉ lại, chẳng ai có sự thông biết thông sáng mà nói rằng. “Ta đã lấy phân nữa mà chụm, đã hấp bánh trên lửa than, đã quay thịt mà ăn rồi phần thừa, lại ta dùng làm một vật gớm ghiết sao. Ta lại cúi mình lạy một gốc cây sao. Người đó ăn cho lòng mê mụi đã làm cho lìa bỏ đường, chẳng có thể tự cứu linh hồn mình. Hay nói rằng trong tay hữu ta há chẳng phải là đồ giả dối sao. Tiên tri Ê-sai chương 44:18-20.

Tình trạng tăm tối tâm linh này điều có thể được cất bỏ khi phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu được rao giảng và quyền năng của Đức Thánh Linh tác động trong lòng người nghe. Không được Đức Thánh Linh soi sáng người nghe giảng phúc âm sẽ không hiểu, không muốn tiếp nhận và tất nhiên cũng không được tha tội, không được chữa lành. Thánh Phao-lô bảo rằng ông rao giảng tin lành của Chúa Giê-xu một can đảm giản dị vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin Rô-ma 1:16. Quyền phép đó nằm trong mầu nhiệm chuộc tội lưu xuất từ sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu trên đồi Gô-gô-tha. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dâng sự sống của Ngài, làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại, nhưng chỉ linh nghiệm cho những người đáp ứng bằng lòng tin chân thật. Tin rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thể, từ đó mới có thể nhận được ơn toàn xá của Đức Chúa Trời. Tất cả tội lỗi trong cuộc đời người tin được Đức Chúa Trời tha thứ và người được kể là công chính đối với Đức Chúa Trời. Chính vì thế mà tác động của Đức Thánh Linh trở nên thiết yếu, trong mối tương giao hai chiều mới được phục hồi. Tiếp nhận phúc âm của Chúa là tiếp nhận chính Chúa. Ngài sẽ ngự vào lòng người đó qua thân vị Đức Thánh Linh là thần linh của Đức Chúa Trời, là tác nhân của sự tái sinh. Đấng thực hiện mọi đổi mới trong lòng tín hữu. Đức Thánh Linh cũng là dấu ấn đóng trong linh hồn người tin Chúa để xác nhận rằng người đó vĩnh viễn thuộc về Đức Chúa Trời.

Tội lỗi là nan đề cơ bản của nhân loại và sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu là sáng kiến độc đáo của Đức Chúa Trời và là giải pháp duy nhứt cho nan đề này. Lời khẳng định của các sứ đồ trước tối cao pháp viện của người Do thái cách đây 2000 năm về Chúa Cứu Thế Giê-xu cho đến nay như những lời khắc trên đá. Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta nhờ đó mà được cứu theo sách Công Vụ 4:12.

***HẾT***

TÔI MUỐN TIN CHÚA