Mục Đích Của Lễ Giáng Sinh Là Gì?

Mục Đích Của Lễ Giáng Sinh Là Gì?

MỤC ĐÍCH ĐẦU TIÊN CỦA LỄ GIÁNG SINH LÀ CHÚC MỪNG

Thực ra chữ celebration phải dịch là ăn mừng, giống như ăn mừng lễ hội. Chúng ta ăn mừng vì Chúa đã giáng sinh.

  • Lễ Giáng Sinh là dịp để ăn mừng rằng Đức Chúa Trời yêu bạn!
  • Lễ Giáng Sinh là dịp để ăn mừng rằng Đức Chúa Trời ở với bạn!
  • Lễ Giáng Sinh là dịp để ăn mừng rằng Đức Chúa Trời đang cho bạn!

merry christmas

MỤC ĐÍCH THỨ NHÌ CỦA LỄ GIÁNG SINH LÀ CỨU RỖI

Lễ Giáng Sinh là dịp để cứu rỗi. Bạn cần Đấng Cứu Rỗi. Cứu rỗi là giải cứu bạn ra khỏi tội lỗi, bản ngã, và địa ngục. Không phải chỉ cứu bạn ra khỏi cái gì xấu nhưng còn đưa bạn đến cái gì tốt. Cứu rỗi là ban cho bạn sự tự do và quyền năng để làm thành mục đích của Chúa cho đời sống bạn.

Chúa Giê-xu cứu bạn bao gồm cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Các tôn giáo là cố gắng của loài người để làm hài lòng Đức Chúa Trời. Đạo Chúa là cố gắng của Đức Chúa Trời tìm kiếm con người. Đạo Chúa là tin mừng. Các tôn giáo dạy hãy làm “do”, sự cứu rỗi dạy báo đã làm xong “done”. Khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, Ngài tuyên bố “Đã xong!”

Chúa Giê-xu đã giáng sinh để cứu bạn ra khỏi tội lỗi và bản thân.

Bản tính chúng ta là thích làm theo ý mình, không thích làm theo ý Chúa. Chúng ta chọn làm sai thay vì chọn đúng. Chúng ta là tội nhân. Tội lỗi là nan đề của cả nhân loại. Bạn và tôi phạm tội mỗi ngày, trong lời nói, tư tưởng và hành động của chúng ta.

95827

Vì mang bản tính tội lỗi, chúng ta hay lo lắng, sợ hãi, xao xuyến, bối rối, mâu thuẫn, chán nãn và trống vắng. Vì tội lỗi chúng ta mặc cảm, xấu hổ, tức giận và hối tiếc. Trên thế giới, tội lỗi ảnh hưởng đến chiến tranh, bất công, tham nhũng, thiên kiến, nghèo đói, bán người, và mọi nan đề xã hội.

Sự cứu rỗi của Chúa đem lại tự do. Bạn được tự do khỏi mặc cảm tội lỗi quá khứ. Bạn được tự do khỏi cay đắng và bất mãn. Bạn được tự do khỏi trông đợi ý kiến người khác. Bạn được tự do khỏi các thói xấu không bỏ được. Bạn được tự do khỏi sự sợ chết.

Chúa Giê-xu đã giáng sinh để cứu bạn cho một mục đích.

Có ba câu hỏi bạn thường hỏi: Thứ nhất là câu hỏi về sự hiện hữu: tại sao tôi đang sống đây?

Câu hỏi thứ hai là về ý nghĩa: Đời sống tôi có giá trị gì không?

Và câu hỏi thứ ba là về mục đích: đời tôi có mục đích gì không?

Chúa tạo nên bạn, thành hình bạn, ban ơn cho bạn, kêu gọi bạn, và cứu bạn nhằm một mục đích.

Trong quyển Đời Sống Được Thúc Đẩy Bởi Một Mục Đích Mục Sư Rick Warren đã giải thích rằng mỗi người chúng ta đang sống ở một trong ba mức độ: sống để tồn tại, sống để thành công, hay sống để có ý nghĩa.

Hơn một phân nửa con số 6 tỉ người trên thế giới sống trên thu nhập ít hơn 2 Mỹ kim một ngày. Hơn 1 tỉ người sống trên thế giới thu nhập ít hơn 1 Mỹ kim một ngày. Đó là mức độ để tồn tại. Nếu bạn sống ở Hoa Kỳ, bạn đang sống ở mức độ thành công, cho dù bạn cảm thấy mình nghèo. Hầu hết thế giới đều muốn được như bạn. Nhưng thành công không có nghĩa là thỏa lòng. Bạn đang được dựng lên cho có ý nghĩa.

Nhưng bạn chưa bao giờ tìm thấy ý nghĩa trong của cải, vui thú, hay địa vị. Ý nghĩa là nằm ở chỗ phục vụ, nghĩa là dâng đời sống của bạn cho một mục đích cao cả hơn chính bạn.

Chúa Giê-xu đã giáng thế để cứu bạn bởi ân điển của Ngài.

Ân điển là gì?

Ân điển là tình yêu của Chúa trong hành động. Ân điển là khi Đức Chúa Trời ban cho bạn điều bạn cần mặc dầu bạn không xứng đáng nhận và cũng không bao giờ có khả năng chi trả. Ân điển là khi Đức Chúa Trời đã giải quyết cho bạn vấn đề lớn nhất của bạn trước khi bạn nhận biết đó là vấn đề. Ân điển là khi Đức Chúa Trời nhìn vào tội lỗi, thất bại và sự sợ hãi của bạn và nói rằng, Ta sẽ dùng Con Ta trả hết cho ngươi.

Chúa Giê-xu đã giáng thế để cứu bạn nhờ đức tin của bạn.

baby-jesus-nativity

Đức Chúa Trời tuyên bố, người ta được tuyên xưng trắng án nhờ đức tin của họ, chứ không phải nhờ việc làm của họ. Chữ nầy thần học gọi là sự xưng nghĩa. Bạn được tuyên bố trắng án vì có người đã trả xong mọi yêu cầu của bạn. Bạn chỉ cần tin cậy người đó. Bạn cần tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bạn được cứu nhờ đức tin là như vậy.

MỤC ĐÍCH THỨ BA CỦA LỄ GIÁNG SINH LÀ SỰ HÒA GIẢI

Hoà giải là phục hồi hòa bình. Hoà bình với Chúa, hoà bình với người khác và hoà bình với chính mình. Trong lịch sử 5.560 năm trên thế giới, có gần 15.000 cuộc chiến tranh chúng ta biết được trong sử sách. Chúng ta thực sự cần hòa bình.

Chúa Giê-xu đã giáng sinh để bạn được bình an với Đức Chúa Trời. Có thể bạn chưa bao giờ biết rằng nếu bạn đang sống theo ý riêng thay vì sống theo ý Chúa là bạn đang chống nghịch Chúa. Dấu hiệu bất hòa với Chúa là bạn hay khó chịu, nóng tính, bất an, kiêu ngạo, thù nghịch, và nhiều việc xác thịt khác.

Bạn cần được hòa giải với Chúa. Bạn sẽ có bông trái Thánh Linh của Ngài.  Muốn giải hoà với Chúa bạn chỉ cần đầu phục. Bạn đầu phục Chúa hoàn toàn, vô điều kiện. Ngài phán, bạn tin. Bạn thừa nhận rằng Chúa là Chúa, bạn không phải là Chúa.

Man-walking-to-the-Cross

Chúa Giê-xu đã giáng sinh để bạn được bình an của Đức Chúa Trời. Càng đến với Chúa và cầu nguyện bạn càng ít sợ hãi, càng thờ phượng bạn càng ít lo âu.

Bạn thấy mình kiên nhẫn hơn và ít thấy áp lực hơn. Bạn nhớ và nghe văng vẳng câu nói của Chúa Giê-xu, “Hỡi những kẻ mệt nỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ…”

Chúa Giê-xu đã giáng sinh để bạn được bình an với người khác. Một khi bạn giải hòa với Chúa, và bắt đầu kinh nghiệm sự bình an của Chúa trong lòng, Đức Chúa Trời muốn bạn kinh nghiệm sống hòa bình với tất cả mọi người. Bạn trở thành người giảng hoà.

Ngài ban cho bạn ước muốn và khả năng để giảng hòa mà trước đây bạn không có. Bạn là một người mới. Lãnh vực thay đổi đầu tiên trong bạn là những mối liên hệ. Bạn muốn chấm dứt mọi mâu thuẫn. Bạn tha thứ cho mọi người. Bạn tin cậy mọi người.

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA BẠN

a-childs-prayer-ken-gimmi

Lạy Đức Chúa Trời, con cảm ơn Chúa đã ban Con Một Ngài là Chúa Giê-xu để nhờ đó con biết đến Ngài. Con cảm ơn Chúa đã yêu thương con. Con cảm ơn Chúa đã ở với con suốt đời con dù khi con không biết Ngài.

Con nhận biết con đang cần một Chúa Cứu Thế có thể giải cứu con ra khỏi tội lỗi, khỏi bản thân con, khỏi như thói hư tật xấu, những vết thương đau, những tội lỗi đã làm hỏng đời con. Con cầu xin Chúa tha thứ hết mọi tội lỗi của con. Con muốn ăn năn và sống cách sống Chúa dành cho con.

Xin làm Chúa đời con. Xin cứu con nhờ ân điển Chúa. Xin giúp con làm theo mục đích của Chúa. Con muốn học cách yêu Chúa, tin cậy Chúa, và trở thành con người Chúa muốn. Con cảm ơn Chúa đã tạo nên con và chọn con làm thành viên trong gia đình của Chúa. Bây giờ, bởi đức tin, con xin tiếp nhận món quà Chúa Con đã Giáng Sinh. Xin làm đầy dẫy trong con sự bình an và sự bảo đảm để con làm người hoà giải của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-su. Amen.

Bạn có hiểu thêm phần nào ý nghĩa Lễ Giáng sinh?

Bạn đã đích thân tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu vào tâm hồn và đời sống bạn chưa?

Nếu bạn chưa làm gì cả đối với Chúa Cứu Thế, tại sao bạn không xem đây là một cơ hội quý báu cho đời sống và số phận của bạn hôm nay?

Nếu bạn còn đang phân vân hay đến với chúng tôi, những người đang thờ phượng Đức Chúa Trời và kỷ niệm Ngày Chúa Giê-xu giáng sinh làm người chịu chết cho chúng ta thân mời bạn cùng tham dự với chúng tôi vào ngày 24/12 lúc 19h tại các Hội Thánh ở các khu vực gần nơi ở của bạn bằng cách tìm và liên hệ một nhà thờ theo tên khu vực bạn đang ở. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi qua email: nguontinhyeu@gmail.com

Các Hội Thánh luôn mở cửa đón tiếp và chào mừng quý vị đến cùng kỷ niệm Chúa Giáng Sinh. Hãy đến để cùng nhau đón mừng Giáng Sinh bạn nhé.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *