Nick Vujicic – Tôi Đang Bay Vì Tôi Biết Rằng Chúa Đang Nâng Tôi Lên

Nick Vujicic sinh ra mà không có tay hay chân. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã và đang sử dụng đời sống của anh để chia sẻ phúc âm trên khắp thế giới.

nick-vujicic-motivational-quotes-2

Cùng theo dõi lời làm chứng của Nick trong buổi phỏng vấn của anh với trang CBN, và tìm hiểu xem Chúa đã sử dụng cuộc đời của Nick như thế nào.

Nick-Vujicic-03

“Tôi không cần tay hoặc chân, nhưng tôi cần đôi cánh của Đức Thánh Linh. Tôi đang bay vì tôi biết rằng Chúa đang nâng tôi lên.”

TÔI MUỐN TIN CHÚA