Làm Sao Tôi Có Thể Được Cứu?

Làm sao tôi có thể được cứu?
Trả lời:
Câu hỏi đơn giản, nhưng sâu sắc này là câu hỏi quan trọng nhất có thể được hỏi. “Làm thế nào tôi có thể được cứu?” bàn về chỗ chúng ta sẽ ở đời đời sau khi sự sống của chúng ta trên thế gian này kết thúc. Không có vấn đề nào quan trọng hơn số phận đời đời của chúng ta. Thật biết ơn thay, Kinh Thánh nói rõ ràng một cách dư dật về việc làm thế nào một người có thể được cứu. Viên quản ngục thành Phi-líp đã hỏi Phao-lô và Si-la, “Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu?” – Công Vụ 16:30. Phao-lô và Si-la đã trả lời, “Hãy tin Chúa Giê-xu, và ngươi sẽ được cứu” – Công Vụ 16:31.

Làm thế nào tôi có thể được cứu? Tại sao tôi cần phải được cứu?
Tất cả chúng ta đều bị nhiễm tội – Rô-ma 3:23. Chúng ta được sinh ra có tội – Thi thiên 51:5, và tất cả chúng ta một cách cá nhân đều chọn phạm tội – Truyền đạo 7:20; 1 Giăng 1:8. Tội lỗi là thứ khiến chúng ta không được cứu rỗi. Tội lỗi là thứ phân cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Tội lỗi là thứ bắt lấy chúng ta trên con đường dẫn đến sự hủy diệt đời đời.

Làm thế nào tôi có thể được cứu? Được cứu khỏi điều gì/cái gì?
Bởi tội lỗi mình, tất cả chúng ta đều đáng chết mất – Rô-ma 6:23. Trong khi hậu quả vật lý của tội lỗi là sự chết thể xác, đó không phải là loại sự chết duy nhất sinh ra bởi tội lỗi. Mọi tội lỗi rốt cuộc là được phạm nghịch lại với Đức Chúa Trời đời đời và vô hạn. Điều chúng ta cần được cứu thoát khỏi là sự hủy diệt đời đời – Ma-thi-ơ 25:46; Khải Huyền 20:15.

Làm thế nào tôi có thể được cứu? Đức Chúa Trời đã dự phòng sự cứu rỗi như thế nào?
Bởi vì hình phạt công chính dành cho tội lỗi là vô hạn và đời đời, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể trả cho hình phạt đó, bởi vì chỉ có Ngài là vô hạn và đời đời. Nhưng Đức Chúa Trời, trong thần tánh của Ngài, không thể chết. Cho nên Đức Chúa Trời đã trở nên một con người trong thân vị của Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Đức Chúa Trời đã mang lấy xác thịt con người, đã sống ở giữa chúng ta, và dạy dỗ chúng ta. Khi dân Ngài đã chối bỏ Ngài và sứ điệp của Ngài, và đã cố tìm cách giết Ngài, Ngài đã sẵn lòng hy sinh chính bản thân Ngài cho chúng ta, cho phép chính Ngài bị xử hình trên thập tự giá – Giăng 10:15.

Bởi vì Chúa Giê-xu Cơ Đốc đã là người, Ngài có thể chết; và bởi vì Chúa Giê-xu Cơ Đốc là Đức Chúa Trời, sự chết của Ngài có giá trị đời đời và vô hạn. Sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá đã là sự trả giá hoàn hảo và trọn vẹn cho tội lỗi của chúng ta – 1 Giăng 2:2. Ngài đã nhận lấy những hậu quả mà chúng ta đáng chịu. Sự sống lại của Chúa Giê-xu từ kẻ chết đã minh chứng rằng sự chết của Ngài quả thật đã là của tế lễ đầy đủ trọn vẹn cho tội lỗi.

Làm thế nào tôi có thể được cứu? Tôi cần phải làm gì?
“Hãy tin Chúa Giê-xu, và ngươi sẽ được cứu” – Công Vụ 16:31. Đức Chúa Trời đã và đang thực hiện tất cả mọi sự của công việc cứu rỗi. Tất cả những gì bạn phải làm là tiếp nhận, bằng đức tin, sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời mời tặng – Ê-phê-sô 2:8-9. Hãy tin cậy trọn vẹn chỉ một mình Chúa Giê-xu như sự trả giá cho những tội lỗi của bạn. Hãy tin nơi Ngài, và bạn sẽ không bị hư mất – Giăng 3:16. Đức Chúa Trời đang mời tặng bạn sự cứu rỗi như một món quà. Tất cả những gì bạn phải làm là chấp nhận nó. Chúa Giê-xu là con đường cứu rỗi duy nhất – Giăng 14:6.

Nếu bạn tin rằng mình sẽ được cứu qua Chúa Cứu Thế Giê-xu và nhận sự cứu rồi từ Thượng Đế bạn có thể nói với Thượn Đế những lời như sau: “Lạy Chúa, con biết con có tội chống nghịch Ngài nên đáng bị hình phạt, nhưng Chúa Giê-xu đã gánh lấy hình phạt thay cho con nhờ đó trong đức tin vào Chúa Giê-xu con được tha thứ. Con xin từ bỏ tội lỗi của con và đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì ân điển kỳ diệu và sự tha thứ của Ngài. A-men! (Nói những lời này hay những lời cầu nguyện khác, không giải cứu được bạn. Chỉ có niềm tin vào Chúa Giê-xu bạn mới được tha thứ tội. Lời cầu nguyện này là cách đơn giản để diễn tả niềm tin của bạn cho Thượng Đế và cảm ơn Ngài về sự tha thứ tội). 

Nếu bạn thật lòng nói lời cầu nguyện trên đây với Chúa Giê-xu. Thì ngay giờ này bạn được chính Đức Chúa Trời gọi bạn là con của Ngài – Giăng 1:12. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm nhiều điều lạ lùng trên đời sống bạn kể từ khi bạn mời Ngài làm Chủ cuộc đời mình. Chúng tôi xin hoan nghênh bạn và sẵn sàng giúp đỡ bạn những bước đầu tiên trên con đường theo Chúa.

Quý vị cũng hãy mạnh dạn tìm ngay một Hội Thánh Tin Lành gần nơi ở của mình để được hướng dẫn thêm về Chúa và cùng anh em thờ phượng Chúa. Xin hoan nghênh và chúc mừng quý vị gia nhập gia đình của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *