Điểm Tựa

Nhà vật lý học Acsimet từng nói “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên”. Thoạt nghe, bạn có thể nói ông này chỉ giỏi nói khoác, nhưng vấn đề ở chỗ “điểm tựa”, bởi muốn nhất bổng quả đất, tất phải có một điểm tựa vững vàng tương xứng, và dĩ nhiên làm gì có ai có thể cho ông điểm tựa đó được.

Nhưng câu nói của Acsimet khiến chúng ta suy nghĩ về những điểm tựa trong cuộc đời mình. Là con người chúng ta luôn cần một chỗ dựa, lúc còn nhỏ có lẽ đó là cha mẹ, là gia đình, rồi khi lớn lên chúng ta phải dựa vào mối quan hệ, tiền bạc, nghề nghiệp để có thể có được một cuộc sống ổn định. Nhưng sẽ ra sao khi những điểm tựa ấy bỗng một ngày không còn nữa? Và lúc đó bạn sẽ làm gì? Đây là thời điểm con người tìm kiếm một chốn nương dựa tâm linh, họ tìm đến với thần thánh, với hi vọng những bậc siêu nhiên ấy có thể giải thoát bản thân ra khỏi khổ đau, thất vọng của cuộc đời. Nhưng, trên đời này không ai cho không bạn điều gì. Để nhận được sự giúp đỡ của các “Đấng” ấy, bạn phải thực hành vô số các phương cách khổ tu, cúng kiến, và ra sức để chìu theo các luật lệ và quy tắc mà “họ” lập ra. Và rồi cuối cùng bạn nhận ra, không chốn nào thật sự đem đến cho bạn sự bình an thật.

Bạn nhớ lời Acsimet nói không? “Hãy cho tôi một điểm tựa”, bạn không thể tự tìm hay tạo ra điểm tựa, điều đó đến từ chính Thiên Chúa. Và bạn không phải chỉ cần điều đó trong đời này mà còn trong đời sau nữa, bởi trên hết, ai trong chúng ta cũng đang đi tìm cho mình con đường đi đến sự sống đời đời.

Gần 2000 năm trước, Chúa Giê-xu đã phán “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi”. Chúa muốn đem đến cho bạn một “Điểm Tựa Vững Chắc Đời Đời”, đó không phải là chốn tạm thời, cũng không phải là nơi mà bạn phải vất vả mới đạt được, đó là chỗ bạn nhận được sự tha thứ, chấp nhận và yêu thương vô điều kiện từ nơi Thiên Chúa.

Để giúp bạn có được điều đó, Chúa Giê-xu – Con Đức Chúa Trời đã bằng lòng đến thế gian này trở thành người, phó sự sống mình trên thập tự giá, chịu chết để chuộc tội cho bạn, đồng thời Ngài đã sống lại để ban cho bạn sự sống đời đời và một điểm tựa vĩnh hằng.

Bằng có bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu ngay hôm nay không?

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *