Có Phải Đạo Tin Lành Của Người Mỹ?

Có phải Đạo Tin Lành của người Mỹ?

Đạo Tin Lành là tin tức tốt lành của Đức Chúa Trời dành cho toàn thể nhân loại, không phân biệt màu da, chủng tộc ngôn ngữ, phái tính. Đạo Tin Lành thích hợp với mọi dân tộc ở khắp nơi trên thế giới.

Câu trả lời rõ ràng là: KHÔNG, xin giãi bày như sau: Châu Mỹ mới khám phá vào năm 1492 và nước Mỹ đã có từ 2000 năm trước, như vậy không thể nói Đạo Tin Lành là đạo Mỹ được.

Trên thế giới, có một số dân tộc có tôn giáo riêng như Ấn Độ có Ấn Độ giáo, Nhật Bản có Thần Giáo Shinto, Do Thái có Do Thái giáo, nhưng Đạo Tin Lành không phải là đạo riêng của một dân tộc nào. Tin Lành là tin tức tốt lành của Đức Chúa Trời dành cho toàn thể nhân loại, không phân biệt màu da, chủng tộc ngôn ngữ, phái tính. Tin Lành thích hợp với mọi dân tộc ở khắp nơi trên thế giới. Chúa giáng sinh làm người tại nước Do Thái, nhưng Tin Lành không phải là của người Do Thái. Phần đông người Mỹ theo đạo Tin Lành nhưng đạo Tin Lành không phải là đạo Mỹ. Đạo Tin Lành thịnh hành ở Châu Âu, Mỹ Châu, Úc Châu và nhiều nước ở Phi Châu. Gần đây Đạo Tin Lành phát triển mạnh ở Đại Hàn và Nam Mỹ. Theo bản thống kê chính xác, hiện nay một phần ba nhân loại trên thế giới đang tôn thờ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khoảng 88% người Mỹ, người Canada và Người Úc đều theo Chúa. Kết quả hiển nhiên do Đạo Tin Lành đem lại cho các quốc gia, các gia đình và từng đời sống con người đã chứng minh giá trị ưu việt và cụ thể của Đạo Tin Lành.

Trên thực tế, không phải ngẫu nhiên mà có trùng hợp giữa 50 giữa 50 quốc gia nghèo nhất thế giới cũng là những quốc gia có ít người tiếp nhận Đạo Tin Lành nhất.

Trong các quốc gia này ước tính có khoảng 2,3 tỉ người chưa tiếp nhận Chúa. Một tác giả đã đi đến kết luận sau đây khi quan sát hiện trạng các quốc gia nghèo nhất trên thế giới. “The poor are lost and the lost are poor” (Tạm dịch: Những người nghèo khổ là những người chưa biết Chúa, và những người chưa biết Chúa là những người nghèo khổ).

Mức sống của một quốc gia thường được định mức theo tuổi thọ trung bình, tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh và tỉ lệ xóa mù chữ. Hầu hết những quốc gia có mức sống thấp nhất là những quốc gia có ít người thờ phượng Chúa nhất. Trái lại những quốc gia có mức cao nhất là những quốc gia có nhiều người thờ phượng Chúa.

Thật ra Đạo Tin Lành bắt đầu từ khi Chúa Giê-xu giáng sinh tại thành Bết-lê-hem nước Do Thái. Trong đêm Đấng Cứu Thế ra đời, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đã hiện đến loan báo tin mừng cho nhân loại: “Đừng sợ chi, vì nầy Ta báo cho các ngươi một Tin Lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân…” – Lu-ca 2:9

Chính sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế đã chia đôi dòng lịch sử nhân loại thành ra trước Chúa và sau Chúa. Niên hiệu cả thế giới đang dùng được tính từ năm Chúa Cứu Thế giáng sinh. Sau khi chịu chết vì tội nhân loại trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã từ cõi chết sống lại, chiến thắng từ thần. Rồi trước khi về trời, Ngài đã truyền lệnh cho môn đồ: “Hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp-tem sẽ được cứu, còn ai không tin sẽ bị kết tội” – Mác 16:15-16.

Dưới sự tác động của quyền phép Đức Thánh Linh các môn đồ của Chúa đã vâng lệnh Ngài đem Tin Lành truyền bá khắp nơi trên thế giới, chiến thắng tối tăm, sợ hãi, biến đổi hẳn khuôn mặt văn hóa của thế giới, thay đổi số phận của biết bao nhiêu cuộc đời.

Năm 1911 Tin Lành được truyền bá đến Việt Nam qua các giáo sĩ ở Bắc Mỹ, Na Uy, Pháp…kết quả thành lập được Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Ngay từ những năm tháng đầu tiên, người Tin Lành ở Việt Nam đã sớm tiến đến tinh thần tự lập, tự trị và tự nguyện truyền bá Tin Lành cho đồng bào Việt Nam, trong đó có cả đồng bào ít người trên vùng cao nguyên. Và tại vài vùng sắc tộc ít người, họ lại hiểu lầm và gọi Đạo Tin Lành là “Đạo Việt Nam”.

Người đặt câu hỏi trên đây dường như có ý muốn nói rằng, Đạo Tin Lành là Đạo của người Mỹ, chúng ta là người Việt Nam chưa có cơ sở tiếp xúc với nền văn hóa Cơ Đốc giáo, nhưng chịu ảnh hưởng sâu đậm nền văn hóa Trung Quốc. Thậm chí chữ viết của người Việt Nam xưa kia cũng viết theo lối Hán tự, học thì học. Tứ thư, Ngũ kinh của người Trung Hoa. Vì bị người Trung Hoa đô hộ hàng ngàn năm, nên cả nền văn hóa lẫn truyền thống tôn giáo của người Việt Nam đã chịu ảnh hưởng người Trung Hoa, nên cả nền văn hóa lẫn truyền thống tôn giáo của người Việt Nam đã chịu ảnh hưởng Nho Giáo nói rằng tôi theo Đạo Trung Quốc.

Vì thế, mặc dầu có nhiều người Âu Mỹ theo Đạo Tin Lành là đạo của Mỹ, không dính dáng đến người Việt Nam. Điều quan trọng là chúng ta tì hiểu xem Đạo Tin Lành đã tin gì giảng gì và đã đem lại được lợi ích gì cho nhân loại nói chung và cho người Việt Nam theo Đạo Tin Lành nói riêng.

Lạy Chúa, con biết con có tội chống nghịch Ngài nên đáng bị hình phạt, nhưng Chúa Giê-xu đã gánh lấy hình phạt thay cho con nhờ đó trong đức tin vào Chúa Giê-xu con được tha thứ. Con xin từ bỏ tội lỗi của con và đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì ân điển kỳ diệu và sự tha thứ của Ngài. A-men!”

Nếu bạn thật lòng nói lời cầu nguyện trên đây với Chúa Giê-xu. Thì ngay giờ này bạn được chính Đức Chúa Trời gọi bạn là con của Ngài – Giăng 1:12. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm nhiều điều lạ lùng trên đời sống bạn kể từ khi bạn mời Ngài làm Chủ cuộc đời mình. Chúng tôi xin hoan nghênh bạn và sẵn sàng giúp đỡ bạn những bước đầu tiên trên con đường theo Chúa.

Quý vị cũng hãy mạnh dạn tìm ngay một Hội Thánh Tin Lành gần nơi ở của mình để được hướng dẫn thêm về Chúa và cùng anh em thờ phượng Chúa. Xin hoan nghênh và chúc mừng quý vị gia nhập gia đình của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

One thought on “Có Phải Đạo Tin Lành Của Người Mỹ?

  1. Thư Nguyễn says:

    nước Mỹ mới lập vào 1776, chứ không phải “nước Mỹ đã có từ 2000 năm trước”. Có sự nhầm lẫn với Tin Lành đã có từ 2000 năm trước…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *