Cơ Đốc Giáo Là Gì? Niềm Tin Của Cơ Đốc Nhân Là Gì?

Cơ Đốc giáo là gì? Niềm tin của Cơ Đốc nhân là gì?

Trả lời: I Cô-rinh-tô 15:1-4 nói: “Hỡi anh em tôi nhắc cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích. Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh.”

Nói tóm tắt Cơ Đốc giáo là niềm tin, Cơ Đốc giáo độc nhất vô nhị so với các niềm tin khác. Bởi vì Cơ Đốc nhân chú ý về mối liên hệ nhiều hơn là thực hành nghi lễ. Thay vì bám vào một bản liệt kê “Làm và không làm”, mục tiêu của Cơ Đốc nhân là chuyên tâm đồng đi với Đức Chúa Trời là Cha. Mối liên hệ đó có thể thực hiện nhờ vào công tác của Chúa Giê Xu và Đức Thánh Linh thi hành sứ mạng trong đời sống Cơ Đốc nhân.

Cơ Đốc giáo tin rằng Kinh Thánh được hà hơi, là lời vô ngộ của Đức Chúa Trời, và sự dạy dỗ của Kinh Thánh là quyền năng tối hậu 2 Ti-mô-thê 3:16; 2 Phi-e-rơ 1:20-21 Cơ Đốc giáo tin vào một Đức Chúa Trời ba ngôi đang tồn tại là Đức Cha, Đức Con (Chúa Giê-xu) và Đức Thánh Linh.

Cơ Đốc giáo tin con người được tạo nên cách đặc biệt để giao thông với Đức Chúa Trời nhưng tội lỗi đã ngăn cách tất cả mọi người khỏi Đức Chúa Trời – Rô-ma 5:12, Rô-ma 3:23. Cơ Đốc giáo dạy rằng Chúa Giê-xu từ trời đến thế gian đầy đủ thần tánh và nhân tánh – Phi-lip 2:6-11 và Ngài đã chết trên thập tự giá. Cơ Đốc giáo tin rằng sau khi Chúa Giê Xu chịu chết trên thập tự và chôn trong phần mộ ba ngày Ngài đã sống lại. Hiện nay Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha cầu thay cho các Cơ Đốc nhân đến muôn đời – Hê-bơ-rơ 7:25. Cơ Đốc giáo công bố sự chết của Chúa Giê Xu trên thập tự giá có hiệu lực trả thay nợ tội của con người hoàn toàn và bởi điều này phục hồi mối giao thông bị gãy đổ giữa con người và Đức Chúa Trời – Hê-bơ-rơ 9:11-14, Hê-bơ-rơ 10:10, Rô-ma 6:23, Rô-ma 5:8. 

Để được cứu rỗi, con người phải đặt đức tin hoàn toàn vào công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Nếu ai tin vào sự chết của Đấng Christ là chết thay cho mình và trả thế tội lỗi của mình rồi Ngài sống lại, người ấy chắc chắn được cứu. Không có điều gì làm con người được cứu. Không có một ai đủ tốt để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, bởi vì tất cả chúng ta đều là tội nhân – Ê-sai 64:6-7, Ê-sai 53:6. Thứ hai, Không có điều gì làm hơn công việc mà Đấng Christ đã làm, khi Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự, Ngài nói: “Mọi sự được trọn” – Giăng 19:30.

Vì cớ không ai có thể tìm được sự cứu rỗi ngoài niềm tin vào sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá thì cũng không ai có thể làm mất đi sự cứu rỗi của người ấy. Nên nhớ rằng công việc đã làm và hoàn tất bởi Đấng Christ. Về sự cứu rỗi không gì độc lập trên chính mỗi người tiếp nhận Giăng 10:27-29 chép: “Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó và nó theo Ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta. Cha Ta là Đấng lớn hơn hết đã cho Ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha.”

Vài người có thể nghĩ: “ Thật tuyệt – Một khi tôi đã được cứu, tôi được làm những điều mình ưa thích mà không mất sự cứu rỗi. Nhưng sự cứu rỗi không phải là để chúng ta tự do làm những gì chúng ta thích. Sự cứu rỗi trở thành tự do vì chúng ta thoát khỏi phục vụ bản chất tội lỗi cũ và được tự do theo đuổi mục đích liên lạc đúng đắn với Đức Chúa Trời.

Cũng như nhiều tín hữu trên thế gian này sống trong thân thể tội lỗi họ tranh đấu không ngừng để tội lỗi không vào trong họ. Sống trong tội lỗi làm ngăn trở mối liên lạc giữa Đức Chúa Trời với con người. Cũng như vậy một tín hữu sống trong tội lỗi sẽ không có niềm vui trong mối liên lạc giữa Đức Chúa Trời và người ấy.

Tuy nhiên Cơ Đốc nhân có sự chiến thắng khi chiến đấu với tội lỗi bằng cách học và áp dụng lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh trong đời sống của họ và được Đức Thánh Linh kiểm soát – đó là phục tùng sự dẫn dắt và ảnh hưởng của Đức Thánh Linh trong các sự việc hàng ngày và qua Đức Thánh Linh vâng lời Đức Chúa Trời.

Vì vậy trong lúc nhiều hệ thống tôn giáo đòi hỏi con người quyết định thế này hay thế kia. Cơ Đốc giáo đòi hỏi mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Cơ Đốc nhân phải có niềm tin vào sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá đền tội thế cho mình và đã sống lại. Món nợ tội lỗi đã được trả xong và bạn được liên lạc với Đức Chúa Trời. Bạn có sự chiến thắng trên bản chất tội lỗi tự nhiên của mình và bước theo sự vâng lời Đức Chúa Trời trong tình thân ái. Đó là một Cơ Đốc giáo thật theo lời Kinh Thánh.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *