Cả Nam Lẫn Nữ Đều Phải Tin Chúa – Chân Giả Luận (Phần 46)

Cả Nam Lẫn Nữ Đều Phải Tin Chúa

Cả Nam Lẫn Nữ Đều Phải Tin Chúa – Chân Giả Luận (Phần 46)

Hỏi : Người nam tin Chúa đã đành, sao người nữ cũng tin Chúa làm gì?

Đáp: Đạo giả thì dù nam, hay nữ cũng phải tránh xa, nhưng đạo thật thì cả nam lẫn nữ nên vâng giữ. Nếu chúng ta đã biết đạo Đức Chúa Giê-xu là thật, mà còn cho là người nam nên theo, còn người nữ không cần theo, thế có khác gì nói rằng người nam nên ăn cơm Trời mà sống, còn người nữ nên nhịn đói mà chết sao?

Chẳng phải người nữ cũng thuộc về nhân loại sao, mà chúng ta bảo rằng không cần đạo Tin Lành, không cần tin nhận Cứu Chúa Giê-xu Christ?

Cả Nam Lẫn Nữ Đều Phải Tin Chúa

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *