500 Năm Cải Chánh Giáo Hội-Tìm Hiểu Về Martin Luther Và Sự Kiện Trọng Đại Này

500 Năm Cải Chánh Giáo Hội

Tìm Hiểu Về Martin Luther Và Sự Kiện Trọng Đại Này

Phần 1: tiểu sử Martin Luther

Ngày 30-31 tháng 10 năm 2017 sắp tới, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cùng với các Hội Thánh Tin Lành trên thế giới long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 500 năm Martin Luther cải chánh giáo hội Cơ Đốc và khai sinh giáo hội Tin Lành. Đây là một sự kiện trọng đại đã thay đổi lịch sử của cả thế giới.

Trong loạt bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu về Martin Luther, hành trình khám phá đức tin, bảo vệ và truyền bá đức tin cho khắp thế giới của ông.

Bài viết nhằm cung cấp các dữ kiện để đọc giả hiểu thêm về những sự kiện đã xảy ra dẫn đến sự phân chia giáo hội Công Giáo La Mã và giáo hội Tin Lành.

martin luther cải chánh giáo hội
martin luther cải chánh giáo hội
TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *