Tại Sao Người Tin Lành Không Tin Vào Thuyết Luân Hồi?

TẠI SAO NGƯỜI TIN LÀNH KHÔNG TIN VÀO THUYẾT LUÂN HỒI?

Trả lời: Trước hết vì chúng tôi tin Lời Chúa, Kinh Thánh cho biết con người gồm hai phần, thể xác được nắn nên bằng vật chất (bụi đất), và linh hồn là hơi sống của Đức Chúa Trời ban cho, khi chết, bụi đất trở về với bụi đất, còn linh hồn không chết mà chịu phán xét để hoặc sống đời đời hoặc chết đời đời.

Sau nữa vì có một số điều về thuyết luân hồi chúng tôi cảm thấy không được chính xác cho lắm. Thứ nhất nếu con người có thể luân hồi làm con vật và ngược lại thì con người đã bị đồng hoá với con vật? Thật ra Đức Chúa Trời dựng nên con người là sinh vật cao quý nhất mang hình ảnh của Ngài, không thể coi con người ngang hàng với con vật được.

Thứ hai nếu có luân hồi thật thì tổng số con người và mọi sinh vật khác trên trái đất phải không đổi hoặc càng ngày càng giảm đi do có một số người thành chánh quả không còn luân hồi nữa. Tuy nhiên thực tế dân số luôn gia tăng. Có người nói rằng dân số gia tăng là do có một hành tinh trong vũ trụ bị huỷ diệt nên “dân số” trên đó đầu thai về trái đất. Nếu vậy thì phải có sự gia tăng đột ngột chứ không thể gia tăng từ từ như hiện nay. Thứ ba nếu trong điều kiện lý tưởng, mọi người đều đi tu hết, không dựng vợ gả chồng, không sinh sản, khi ấy có một linh hồn đủ tiêu chuẩn đầu thai làm người, thì linh hồn ấy sẽ đi đâu? Lên trời cũng không được, xuống đất lại không xong, bánh xe luân hồi dừng lại???

Chúng tôi nghĩ rằng không có ai tu luyện suốt đời mà trước khi nhắm mắt tắt hơi tin chắc mình được cứu cả, chính vì vậy thuyết luân hồi sẽ an ủi họ, kiếp nầy chưa được thì đợi đến kiếp sau. Thật ra không ai tự mình cứu mình được cả, như một người không biết bơi mà rơi xuống nước, không thể nào người ấy học bơi để tự cứu mình được mà phải nhờ một người khác cứu mình. Con người đang ở trong tội lỗi, chỉ có Chúa Giê-xu chịu chết trên Thập tự giá mới có thể chuộc tội cho chúng ta mà thôi. Ai tin Chúa Giê-xu người ấy được tha tội và được sống một cuộc đời mới có Chúa ngự trị trong lòng.

Ngài chịu chết trên thập tự giá để đền tội cho chúng ta và Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta và Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời trên thiên đàng.

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người – Ê-sai 53:6

Chúa Cứu Thế Giê-xu đã mang lấy hình phạt tội lỗi của chúng ta trên thân thể Ngài tại thập tự giá và hôm nay Ngài ban cho bạn sư sống đời đời như một quà tặng.

Giải pháp duy nhất để nhận được sự cứu rỗi (không phải là luân hồi) đó là tin vào một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu để được sự sống đời đời. Điều này có ý nghĩa là nương cậy vào MỘT MÌNH CHÚA CỨU THẾNHỮNG GÌ NGÀI ĐÃ LÀM hơn là cậy vào những gì bạn hay tôi đã làm để được vào thiên đàng.

“… Hãy tin Đức Chúa Giê-xu…, thì ngươi…sẽ được cứu.” – Công vụ 16:31

Nếu bạn thật lòng tin Chúa Giê-xu là Đấng tha tội cho bạn, bạn có thể trực tiếp đến với Ngài bằng lời cầu nguyện chân thành và vắn tắt: Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, con muốn được sự sống đời đời trong Ngài. Con xin đặt niềm tin nơi sự hi sinh cao cả của Ngài trên thập tự giá. Con muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa. Xin tiếp nhận con làm con của Ngài để con được vào nước thiên đàng của Ngài. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu, A-men.”

Nếu bạn thật lòng nói lời cầu nguyện trên đây với Đức Chúa Giê-xu Christ. Thì ngay giờ này bạn được chính Đức Chúa Trời gọi bạn là con của Ngài. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm nhiều điều lạ lùng trên đời sống bạn kể từ khi bạn mời Ngài làm Chủ cuộc đời mình. Chúng tôi xin hoan nghênh bạn và sẵn sàng giúp đỡ bạn những bước đầu tiên trên con đường theo Chúa.

Sau đó bạn có thể tiếp xúc với Hội thánh Tin Lành gần nơi bạn ở để được hướng dẫn thêm.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *