Nhà Thờ Tin Lành Long Thành

Địa chỉ: K 1/5 Lê Duẩn, khu Văn Hải, TT. Long Thành, H. Long Thành
Điện thoại: (061) 354-6650

Quản nhiệm: MS Nguyễn Tờn

091-830-5035

nguyenton1954@yahoo.com

Phụ tá: TĐ Phạm Hữu Tùy

097-457-9111, huutuypham@ymail.com

longthanh

TÔI MUỐN TIN CHÚA