Nhà Thờ Tin Lành Xuyên Mộc

Địa chỉ: 173 Phạm Hùng, KP. Thanh Sơn, TT. Phước Bửu, H. Xuyên Mộc
Điện thoại: (064) 387-4203

Quản nhiệm: MS Nguyễn Đình Quy

090-727-7673

Phụ tá: MsNc Nguyễn Văn Đông

0169-490-7495

Phụ tá: MsNc Nguyễn Hoàng Minh

097-432-6662

Phụ tá: TĐ Dương Văn Khánh

0168-222-6278, duongkhanh49@yahoo.com.vn

TÔI MUỐN TIN CHÚA