Nhà Thờ Tin Lành Vĩnh Phước

Địa chỉ: 80 Đường 2 tháng 4, P. Vĩnh Phước, TP. Nha Trang

Điện thoại: (058) 3831114

Quản nhiệm: MS Nguyễn Đồng Minh

Số điện thoại: 098-536-9212

Email: nguyendongminh.church@gmail.com
Hình ảnh

vp

TÔI MUỐN TIN CHÚA