Nhà Thờ Tin Lành Trảng Bom

Địa chỉ: 2167, Ấp Quảng Lộc, X. Quảng Tiến, H. Trảng Bom
Điện thoại: (061) 386-6170

Quản nhiệm: MsNc Nguyễn Phương Lâm

090-665-5903, phuonglamvnn@gmail.com

Phụ tá: TĐ Lưu Văn Thuẫn

0123-525-5770

trangbom

TÔI MUỐN TIN CHÚA