Nhà Thờ Tin Lành Trà Đa-Biển Hồ

Nhà Thờ Tin Lành Trà Đa-Biển Hồ

Địa chỉ: Thôn 2, X. Biển Hồ, TP. PleiKu
Điện thoại: (059) 386-4164 ; 388-3539

Quản nhiệm: MS Huỳnh Duy Linh 

Số điện thoại: (059) 388-3539 hoặc 098-453-4691

Email: ainhan19@yahoo.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA