Nhà Thờ Tin Lành Tiên Thủy

Địa chỉ: 01 Khu 1, Ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên Thủy, H. Châu Thành
Điện thoại: (075) 386-6128

Quản nhiệm: MsNc Lê Vĩnh Hưng

Số điện thoại: 090-978-0574

Email: bihungvn@yahoo.com

Hình ảnh

tt

TÔI MUỐN TIN CHÚA