Nhà Thờ Tin Lành Thới An Hội

Địa chỉ: Ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, H. Kế Sách
Điện thoại: (079) 376-5138
Email: thoianhoichurch@gmail.com

Qn: MS Lê Thanh Bạch

Số điện thoại:0122-326-0895
Email: thithien_2004@yahoo.com

Hình ảnh

tah

TÔI MUỐN TIN CHÚA