Nhà Thờ Tin Lành Thị Nghè

Địa chỉ: 124-128 Phan Văn Hân P.17, Q. Bình Thạnh
Điện thoại: (08) 3899-0910; 3514-0934
Quản nhiệm: MS Vũ Đình Khuê
Điện thoại: 090-767-3525
Email: msvukhue@yahoo.com
Phụ tá: MsNc Võ Văn Phước
Điện thoại: 0166-549-6480
Email: vovanphuoc2012@gmail.com

thi ngh

TÔI MUỐN TIN CHÚA