Nhà Thờ Tin Lành Thạnh Mỹ

Địa chỉ: 10/1 Nguyễn Du, TT. Thạnh Mỹ, H. Đơn Dương, Lâm Đồng

Điện thoại: (063) 363-7444

Quản nhiệm: MS Nguyễn Việt

Số điện thoại: 091-821-8150

Email: msviethn@yahoo.com

 

Hình ảnh:

1

TÔI MUỐN TIN CHÚA