Nhà Thờ Tin Lành Tây Thạnh

Địa chỉ: 47 Dương Đức Hiền, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú
Điện thoại: (08) 6267-2329
Email: taythanhchurch@gmail.com
Kiêm nhiệm: MS Phạm Trọng Huy
Đặc trách: MsNc Trần Long Quang
Điện thoại: 091-363-1946 hoặc  (08) 6269-4459
tay thanh
TÔI MUỐN TIN CHÚA