Nhà Thờ Tin Lành Tây Ninh

Địa chỉ: 276 Đường 30/4, Kp. 4, P. 2, TX. Tây Ninh
Điện thoại: (066) 381-2195

Quản nhiệm: MsNc Trương Thiên Tín

Số điện thoại:090-905-5025

Email: trthtin@yahoo.com

Phụ tá: TĐ Nguyễn Quốc Bình

Số điện thoại:094-227-1199

Email: binhbatqn@yahoo.com

Phụ tá: TĐ Dương Công Hiệp

Số điện thoại:0123-397-3223
Email: hiepcongduong@yahoo.com.vn

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA