Nhà Thờ Tin Lành Tân Thạnh Đông

Địa chỉ: 32/22 đường số 122, tổ 6, ấp 6 A, xã Tân Thạnh Đông, H. Củ Chi

Điện thoại: (08) 6279-9890

Quàn nhiệm: TĐ Phan Khắc Hùng

Điện thoại: 090-627-1603

Email: hien_vinh04@yahoo.com

Hình ảnh:

NT_TTDong

TÔI MUỐN TIN CHÚA