Nhà Thờ Tin Lành Tân Quy

Địa chỉ: 140 đường 17, P. Tân Kiểng, Q. 7
Điện thoại: (08) 3771-4094
Quản nhiệm: MsNc Mai Thanh Bình

Số Điện Thoại: 092-244-7847 hoặc 093-777-7882

Email: mtbinh44@yahoo.com

Phụ tá: TĐ Nguyễn Thế Linh

Số Điện Thoại:090-912-3649

Email: thelinhnguyen@yahoo.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA