Nhà Thờ Tin Lành Tân Hòa Đông

Địa chỉ: 154C Tân Hòa Đông, P. 4, Q. 6
Điện thoại: (08) 3875-2648
Email: tanhoadongchurch@yahoo.com

Quản nhiệm: MS Võ Văn Mơi

Số điện thoại: 090-777-4252

Phụ tá: MsNc Nguyễn Văn Trung

Số điện thoại:0122-632-4636

Email: trungtruocisot@yahoo.com.vn

Phụ tá: NTĐ Liu Thị Múi

Số điện thoại:093-756-3310 hoặc (08) 3762-5102

TÔI MUỐN TIN CHÚA