Nhà Thờ Tin Lành Tân Lập

Địa chỉ: Thôn Lập Đức, X. Tân Lập, H. Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Quản nhiệm: MsNc Phan Chu

Số điện thoại: 094-582-0298 hoặc (062) 386-7747

Email:tdphanchu07@yahoo.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA