Nhà Thờ Tin Lành Tân Hòa Đông (Đăk Lăk)

Địa chỉ: Thôn Hòa Trung, xã Êa Bông, Huyện Krông Ana, Đăk Lăk

Điện thoại: (0500) 352-3870 FREE
Email: chihoitinlanhtanhoadong2010@gmail.com

Quản nhiệm: Ms. Châu Văn Hường

Số điện thoại: 098-664-9150; 091-664-9150

Email: huongchauvan@gmail.com

Hình ảnh:

TÔI MUỐN TIN CHÚA