Nhà Thờ Tin Lành Tân Hòa

Nhà Thờ Tin Lành  Tân Hòa

Địa chỉ: 25, KP. 3, P. Tân Hòa, TP. BMT, Đăk Lăk
Điện thoại: (0500) 382-3058 FREE

Tạm lo: MS Huỳnh Cường

Ptá: MsNc Phan Thiện Thành

Số điện thoại: (0500) 382-3479 FREE

Số điện thoại: 0128-864-3850

TÔI MUỐN TIN CHÚA