Nhà Thờ Tin Lành Tắc Vân

Địa chỉ: 233, ấp 3, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau
Điện thoại: (0780) 384-7642

Quản Nhiệm: MS Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân

Số điện thoại: 098-498-0700

Email: baonhandlh@yahoo.com

Hình ảnh:

1

TÔI MUỐN TIN CHÚA