Nhà Thờ Tin Lành Sơn Hạ

Địa chỉ: Thôn Trường Khay, Xã Sơn Hạ, Huyện Sơn Hà,Quảng Ngãi

Điện thoại: (055) 388-0079

Quản nhiệm: MsNc  Đinh Tấn Vĩnh

Số điện thoại: 091-423-3895

Email: dinhvinh5353@yahoo.com

Phụ tá: TĐ Xăn A Din

Số điện thoại: 096-439-9244

Email: zinzanka588@yahoo.com.vn

Phụ tá: TĐ Đinh Đà

Số điện thoại: 094-531-3537

Email: hynhaca@gmail.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA