Nhà Thờ Tin Lành Plei R’ Ngol

Địa chỉ: Xã Ia Mrơn, H. Ia Pa, Gia Lai

Quản nhiệm: MS Rčom Preng

Số điện thoại: 0169-803-8309

Phụ tá: TĐ Hiao Rim

Số điện thoại: 0169-651-6047

Phụ tá: TĐ Ksor Wơn

Số điện thoại: 0169-983-1710

TÔI MUỐN TIN CHÚA