Nhà Thờ Tin Lành Phương Hoà

Nhà Thờ Tin Lành Phương Hoà

Địa chỉ: Khối phố Trường Đồng, P.Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ
Điện thoại: (0510) 381-1713
Email:

Quản nhiệm: MsNc Ông Văn Tín

090-532-2781, tinongvan@yahoo.com.vn

Phụ tá: TĐ Nguyễn Ngọc Sanh

0122-375-6613, 0169-985-2013

aster1380@yahoo.com

Hình ảnh

phuonghoa

TÔI MUỐN TIN CHÚA