Nhà Thờ Tin Lành Phước Thiện

Địa chỉ: Xóm 3, ấp Phước Thiện, Xã Bình Hải, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Điện thoại: (055) 361-2606

Quản nhiệm: MsNc Trần Ngọc Anh 

Số điện thoại:0122-444-8800

Email:tranngocanhpt@gmail.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA