Nhà Thờ Tin Lành Phước Bình

Địa chỉ: 67-69 Đại lộ 3, P. Phước Bình, Q. 9
Điện thoại: (08) 3640-1767
Email: phuocbinhchurch@yahoo.com
Quản nhiệm: MS Hồ Đắc Trí
Điện thoại: 0188-795-3585
Email: hodactri@yahoo.com.vn
Phụ tá: MsNc Huỳnh Công Chính
Điện thoại: 093-202-0197
Email: huynhcongchinh@gmail.com
Phụ tá: MsNc Nguyễn Hùng Dũng
Điện thoại: 090-862-9904
Email: timothehungdung@gmail.com
Phuoc Binh
TÔI MUỐN TIN CHÚA