Nhà Thờ Tin Lành Phú Thọ Hòa

Địa chỉ: 713 Lạc Long Quân, P. 10, Q. Tân Bình
Điện thoại: (08) 3865-1412
Email: phuthohoa@yahoo.com
Quản nhiệm: MsNc Lê Đình Trung
Điện thoại: 091-825-3994, (08) 3975-6641
Email: ledinhtrung56@yahoo.com
Phụ tá: MsNc Võ Hoàng Sinh Nhựt
Điện thoại: 098-987-6154
Email: phuocanvo@yahoo.com
Phụ tá: MsNc Nguyễn Thế Vinh
Điện thoại: 0169-999-4645
Email: thevinh1410@yahoo.com
Phụ tá: TĐ Nguyễn Văn Thiện
Điện thoại: 0165-768-9682
Email: thienmynguyen143@gmail.com
PTH-WEB
TÔI MUỐN TIN CHÚA