Nhà Thờ Tin Lành Phú Mỹ Hưng

Địa chỉ: S 50-1 Sky Garden 2, Phạm Văn Nghị, P. Tân Phong, Q. 7

Điện thoại: (08) 5410-4223
Email: pmhchurch@yahoo.com

Tạm lo: MS Đặng Văn Thơ

Số điện thoại: 090-393-3521

Email: thurdang@yahoo.com

Hình ảnh:

1

TÔI MUỐN TIN CHÚA