Nhà Thờ Tin Lành Phú Cường

Địa chỉ: 104 ấp A, xã Phú Cường, H. Tam Nông
Điện thoại: (067) 397-7181
Email: httlphucuong@gmail.com

Quản nhiệm: MsNc Hồ Anh Vũ

Số điện thoại:  090-719-2195

Email: anhvu991@yahoo.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA