Nhà Thờ Tin Lành Phi Sar

Địa chỉ: Thôn Phisar, Đồng Nai Thượng, H. Cát Tiên, Lâm Đồng

Điện thoại: (063) 224-8662

Quản nhiệm: TĐ K’ Tư

Số điện thoại: 0166-732-4258

Cộng sự: K’ Ngưu –

Số điện thoại:0122-706-0516

TÔI MUỐN TIN CHÚA