Nhà Thờ Tin Lành Nhơn Thành

Địa chỉ: Tiên Hội, Nhơn Thành, TX. An Nhơn, Bình Định

Điện thoại: (056) 353-8090

Quản nhiệm: MS Đặng Thái Ninh

Số điện thoại: 090-902-2461

Email: msdangthaininh@yahoo.com

Phụ tá: MsNc Nguyễn Bá Độ

Số điện thoại: 097-781-5358

Hình ảnh

nt

TÔI MUỐN TIN CHÚA