Nhà Thờ Tin Lành Nghị Đức

Địa chỉ: Thôn 5, X. Nghị Đức, H. Tánh Linh, Bình Thuận
Điện thoại: (062) 389-1873

Quản nhiệm: MsNc Phạm Xuân Nghĩa

Số điện thoại: 098-652-0692

Email: nghiason20032003@yahoo.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA