Nhà Thờ Tin Lành Mộ Đức

Địa chỉ: Thôn Thạch Trụ Tây, Xã Đức Lân, Huyện Mộ Đức,Quảng Ngãi

Điện thoại: 055 385 5801

Quản nhiệm: MS Nguyễn Ngọc Thuần

Số điện thoại: 091-417-4591

Email: msthuandp@yahoo.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA