Nhà Thờ Tin Lành Ma Lâm

Địa chỉ: 217 QL.28, TT. Ma Lâm, H. Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Điện thoại: (062) 361-1635
Email: malamchurch@gmail.com

Quản nhiệm: MsNc Nguyễn Đức Thắng

Số điện thoại:0168-759-3585

Email: thienhinien@gmail.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA