Nhà Thờ Tin Lành Long Khánh

Địa chỉ: 102 Trần Phú, TX. Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại: (061) 387-7617

Quản nhiệm: MsNc Phan Đình Hảo

Số điện thoại: 091-844-1749

Email: phandinhcathuong@gmail.com

Phụ tá: MsNc Phan Phụng Khôi

Số điện thoại: 097-952-5060

Phụ tá: MsNc Thổ Huê

Số điện thoại: 0169-944-8743

longkhanh

TÔI MUỐN TIN CHÚA