Nhà Thờ Tin Lành Lạc Long Quân

Địa chỉ: 172 FG Lạc Long Quân, P. 10, Q. 11
Điện thoại: (08) 3963-4372
Quản nhiệm: MsNc Lâm Thuận Hưng

Địa chỉ: 411, Lô D C/c Nguyễn Trãi, P.8, Q.5
Số Điện Thoại: 0167-851-1405 hoặc (08) 3859-3830
Email: lamthuanhung@yahoo.com

Phụ tá: NTĐ Lý Nguyệt Nga
Địa Chỉ: 341/1 Gia Phú, P.1, Q.6
Số Điện Thoại: (08) 3855-7198

Email: khietdung3411@yahoo.com.hk

TÔI MUỐN TIN CHÚA