Nhà Thờ Tin Lành Gò Mây (NTP)

Địa chỉ: 423/5A Nguyễn Thị Tú, KP. 2, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân
Email: gomayntp.church@gmail.com

Đặc trách: TĐ Huỳnh Khương Thọ

Số điện thoại: 098-330-9191

Email: huynhkhuongtho65@yahoo.com.vn

Hình ảnh:

1

TÔI MUỐN TIN CHÚA